Heb je een vraag voor ons?

Heb ik altijd te maken met een voogd?

Bij kinderen die niet thuis kunnen wonen, is soms een voogd of gezinsvoogd betrokken. Allebei de rollen zijn door de rechter aangewezen. De voogd (voogdijmaatregel na een gezagsbeëindigende maatregel) is iemand die de beslissingen rondom het kind volledig onder zijn of haar verantwoordelijkheid heeft en dus het gezag draagt. De ouders hebben dan geen gezag meer. Een gezinsvoogd (ondertoezichtstelling) houdt de ontwikkeling en opvoeding van het kind in de gaten en grijpt in, indien nodig. In het geval van een gezinsvoogd hebben ouders zelf wel het gezag over hun kind. Niet alle pleegkinderen hebben een (gezins)voogd, je krijgt hier dus niet altijd mee te maken. Ongeveer een derde van de pleegkinderen gaat uit vrije keuze van de ouders (een tijdje) ergens anders wonen.

Wie kan voogd zijn?
Voogdij kan worden uitgeoefend door een natuurlijk persoon of door een rechtspersoon.

Natuurlijk persoon
Als pleegouders, familieleden of andere burgers de voogdij op zich nemen, is er sprake van een voogd-natuurlijke persoon. Voorbeelden zijn pleegoudervoogdij en burgervoogdij externe link.

Rechtspersoon
Voogdij kan ook worden uitgeoefend door een gecertificeerde instelling (GI). Er is dan sprake van een voogd-rechtspersoon. De raad van bestuur of het stichtingsbestuur van de GI is verantwoordelijk voor de gezagsuitoefening. De uitvoering van de voogdij wordt in handen gelegd van een jeugdbeschermer, die voogd wordt genoemd. Deze voogd voedt het kind niet zelf op, maar zorgt ervoor dat anderen dit doen.