Heb je een vraag voor ons?

Hoe lang vang ik een kind op?

We streven ernaar dat kinderen (weer) bij hun ouders thuis kunnen wonen en dat opvang in een ander gezin tijdelijk is. Helaas lukt dat niet voor elk kind.  Pleegzorg kan duren tot een kind 21 jaar oud is. Vanaf 18 mag een kind zelf bepalen om uit huis te gaan. Als een kind langer pleegzorg nodig heeft, dan kan het verlengd worden tot het kind 23 jaar oud is.

In het geval van crisis pleegzorg is de periode dat  het pleegkind bij jou woont altijd beperkt. De precieze periode wisselt per situatie maar is maximaal 4 weken.