Heb je een vraag voor ons?

Wat is het verschil tussen pleegzorg en adoptie?

Pleegzorg is in principe tijdelijk, het doel is dat kinderen weer bij hun ouder(s) gaan wonen. Kinderen blijven, indien mogelijk, contact houden met hun ouders, ook als zij in een pleeggezin wonen. Een pleegkind kan enkele dagen tot jaren in een pleeggezin verblijven, een adoptiekind blijft altijd deel uitmaken van het adoptiegezin.

Bij adoptie wordt het kind juridisch een eigen kind van de adoptieouders. Het krijgt bijvoorbeeld ook de achternaam van de adoptieouders. Een pleegkind houdt de achternaam van de ouders. Belangrijke beslissingen voor een pleegkind worden, indien mogelijk, in overleg met de ouders, of met jeugdbescherming, genomen.