Heb je een vraag voor ons?

Krijgt een pleegouder een financiele vergoeding?

Je krijgt een pleegzorgvergoeding voor de vaste lasten van het opvangen van een pleegkind. De vergoeding is wettelijk vastgesteld en afhankelijk van de leeftijd van het kind en van de hoeveelheid en soort opvang. De belastingdienst of andere overheidsinstellingen tellen deze vergoeding niet als inkomen mee. Bij crisisopvang is er de eerste vier weken een toeslag voor de extra kosten die pleegouders maken. De pleegzorgorganisatie regelt dat het pleegkind is verzekerd tegen WA- en ziektekosten.

Verder kun je aanspraak maken op een vergoeding voor bijzondere bijkomende kosten, zoals kosten voor aanvullende zorg, extra reiskosten, aanschaf van een laptop e.d. Dat kan je aanvragen samen met de pleegzorgwerker. Pleegouders hebben, net als alle ouders, recht op betaald zorgverlof. Lees hier meer over financiën en regelingen.