Voor jou

Welke andere professionals zijn betrokken?

Rondom een gezin zijn soms ook nog andere hulp- en zorgverleners betrokken. Denk bijvoorbeeld aan de huisarts, de intern begeleider op school of het wijkteam van de gemeente. De pleegzorgwerker ondersteunt je in deze mogelijke contacten.