Voor jou

Wat is de rol van de voogd?

Bij kinderen die niet thuis kunnen wonen, is soms een voogd of gezinsvoogd betrokken. Allebei de rollen zijn door de rechter aangewezen. De voogd is iemand die de beslissingen rondom het kind onder zijn of haar verantwoordelijkheid heeft. De voogd is de wettelijk vertegenwoordiger van het kind, zoals normaal de ouders zijn. De ouders hebben geen beslissingsrecht meer, maar de voogd betrekt hen wel bij de opvoeding. De voogd kan een persoon uit de omgeving van het kind zijn, of iemand die werkzaam is bij een voogdij-instelling. Soms hebben de ouders nog wel het gezag, maar is er een gezinsvoogd. Die houdt de ontwikkeling en opvoeding van het kind in de gaten en grijpt in, indien nodig. Dit is voor de ouders een verplichte samenwerking. Wanneer jouw pleegkind een (gezins)voogd heeft dan werken jullie samen aan de opvoeding van je pleegkind. Geregeld zal de (gezins)voogd langskomen en belangrijke beslissingen met je bespreken.