Voor jou

Wat houdt het selectieproces en voorbereiding in?

Als je besluit dat je door wilt gaan om pleegouder te worden, start de pleegzorgaanbieder na aanmelding met een selectieproces. Zo is er een gezinsonderzoek, waarvoor iemand van de pleegzorgaanbieder op huisbezoek komt. In de gesprekken sta je stil bij je leefsituatie en leefomgeving, bij jouw achtergrond en die van eventuele andere gezinsleden. Natuurlijk is dit een dialoog. Samen onderzoeken jullie of pleegouderschap bij je past en zo ja welke vorm.

Er zijn ook eisen, zoals een Verklaring Geen Bezwaar. Je wordt uitgebreid gescreend op geschiktheid. Daarnaast bereid je je voor in enkele groepsbijeenkomsten. Ten slotte volgt er een afrondend gesprek. Als je besluit pleegouder te worden, onderteken je een samenwerkingsovereenkomst met de pleegzorgaanbieder. Je bent nu pleegouder!

Voor pleegouders Sanne en Tim voelde het selectieproces en de voorbereiding als een soort zwangerschap. Ze leefden samen toe naar het moment dat er een kindje bij hen in huis kwam wonen.

Lees hier hun verhaal