Voor jou

Wat is crisispleegzorg?

Helaas wordt een kind soms plotseling uit huis geplaatst. In dit geval krijgt een kind binnen enkele uren onderdak in een crisispleeggezin. Dit vraagt van jou als crisispleegouder dat je een kind per direct op kunt vangen. Jij bent de eerste veilige haven voor je pleegkind. Het is belangrijk dat je veerkrachtig bent, dat je snel kunt schakelen en flexibel bent in je tijd. Crisispleegzorg is in principe voor een korte periode. Voor een crisispleegkind wordt direct gezocht naar een permanente oplossing.