Voor jou

Wat is crisispleegzorg?

Helaas wordt een kind soms plotseling uit huis geplaatst. In dit geval krijgt een kind binnen enkele uren onderdak in een crisispleeggezin. Dit vraagt van een crisispleegouder dat zij een kind per direct op kunnen vangen, vaak voor op de korte termijn.

Als crisispleegouder ben je de eerste veilige haven voor een pleegkind. Het is belangrijk dat je in deze positie veerkrachtig bent, dat je snel kunt schakelen en flexibel bent in je tijd. Een pleegkind dat crisisopvang nodig heeft kan ieder moment gebeuren. Crisispleegzorg is in principe voor een korte periode, voor een crisispleegkind wordt namelijk direct gezocht naar een permanente oplossing.

Mevrouw Segboer is al vanaf 1978 (crisis)pleegouder.

Lees haar verhaal hier