Voor jou

Wat is specialistische jeugdhulp?

Het kan zijn dat er specialistische jeugdhulp nodig is voor je pleegkind. Denk aan speltherapie, psychomotorische therapie of andere hulp bij traumaverwerking of gedragsproblematiek. Er is ook extra begeleiding mogelijk bij een (licht) verstandelijke beperking. De pleegzorgwerker kan dit, eventueel samen met een gedragswetenschapper, beoordelen en organiseren. Dit gaat in overleg met de ouders. De gemeente betaalt de specialistische jeugdhulp.

Mevrouw Segboer is pleegoma en heeft meer dan 40 pleegkinderen gehad. Sinds 11 jaar woont pleegzoon Viggo bij haar, Viggo heeft een verstandelijke beperking.

Lees hier hun verhaal